πιάτο φοινικόφυλλο

Προϊόντα φοινικόφυλλου

πιάτο φοινικόφυλλο

Προϊόντα ζαχ/καλαμού

χάρτινο βιο κύπελλο

Οικολογικά χάρτινα κύπελλα

πιάτο φοινικόφυλλο

Κύπελλα PLA