Παράδειγμα προς μίμηση.

EVEREST Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ